A Kokoáról

Az Országgyűlési Könyvtár által életre hívott Kokoa keresőszolgáltatás (Közgyűjteményi és Könyvtári Adatbázisok Egységes Keresője) azzal a céllal jött létre, hogy egységes felületen tegye kutathatóvá a különböző hazai közgyűjtemények adatállományát.

A projekt első, kísérleti szakaszában az Országgyűlési Könyvtár katalógusainak és digitalizált adatbázisainak tartalmát tettük elérhetővé a nyilvánosság számára a Kokoa rendszeren keresztül, hosszú távon azonban a szolgáltatás építésébe minél nagyobb számú, a közös keresők népszerűsítésében érdekelt intézményt tervezünk bevonni.

A Kokoa használata során a keresőmotor a keresőkérdéseket, szűréseket minden bekapcsolt adatbázisban lefuttatja, majd korábban nem látott módon egységes, átfogó eredményt ad vissza, jelentősen leegyszerűsítve ezzel a releváns források felkutatásának folyamatát.

A projekt felelőse:

Országgyűlési Könyvtár
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 1-3.
www.ogyk.huKérdéseit, észrevételeit a projekttel kapcsolatban az kokoa@ogyk.hu címre írhatja meg nekünk.

Szerzői jogi nyilatkozat

A Kokoa keresőmotor és az általa használt adatbázisok teljes tartalma az Országgyűlési Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) kizárólagos szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép az oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket.

A Könyvtár fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait –, amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

Az oldal, annak tartalma a Könyvtárral írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

Az oldalon közzétett tartalom az arra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. A hivatkozás módja: azoknál a tartalmaknál, amelyekben megjelenik a Könyvtár, mint adatközlő, arra az eredeti helyen vagy az első adatemlítésnél kell hivatkozni. Ebben az esetben a Kokoa, mint forrás megjelölése nem kötelező. Azoknál a tartalmaknál, amelyekben a Könyvtár nem jelenik meg a másodközlésben, a kokoa.ogyk.hu weboldalt kell forrásként megjelölni.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is. Tilos kimásolni, abból tilos adatbázist létrehozni, valamint a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a Könyvtár jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

A Könyvtár szavatolja, hogy az oldalon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi adatbázisban található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

A Könyvtár az oldal adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a Könyvtár előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért a Könyvtár semmiféle felelősséget nem vállal.

Adatkezelési tájékoztató

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

A Könyvtár bármely – az oldal használata során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A könyvtár adatkezelésének célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás, továbbá a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzít bizonyos látogatói adatokat.

A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, e statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő (http://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics) tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Könyvtár azokat személyes adathoz nem köti.

Tájékoztatjuk, hogy a Könyvtár weboldalairól más intézmények és szervezetek által működtetett weboldalakra is eljuthat. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

A Könyvtár a személyes adatait nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával és nem adja át harmadik félnek azokat.

Milyen típusú dokumentumokat kereshetek a Kokoa segítségével?

A Kokoában kereshető állományok egy része csak metaadatokat tartalmaz, azaz a hozzá tartozó dokumentumok nyomtatott formában érhetők el a könyvtárban. A digitális dokumentumtárak anyaga azonban (amennyiben nem jogvédett), a forrásadatbázisból teljes szöveggel letölthető. A jogvédett digitális dokumentumok a könyvtárban található zárt hálózatú számítógépen olvashatók.

A dokumentumok típusát tekintve, a gyűjtemény nagyon sokszínű: könyvek, folyóiratok, cikkek, képek, tervek és országgyűlési dokumentumok (almanachok, jegyzőkönyvek, irományok) egyaránt találhatók benne. A rendszer adatbázis és dokumentumtípus szerinti szűrésre is lehetőséget ad.


Mely adatbázisokból tartalmaz tételeket a Kokoa?

A közös kereső a könyvtár könyv- és folyóirat-katalógusából, sajtóadatbázisából és különféle digitális gyűjteményekből (országgyűlési dokumentumtár, tervtár, fotótár, ekönyvtár, ejogforrástár, efolyóirattár) ad vissza találati eredményeket, valamint kereshetők benne az ún. Soltész-bibliográfia tételei is.


Kereshetek teljes szövegű dokumentumokat is a Kokoában?

Digitális gyűjteményeink (Országgyűlési Dokumentumtár, Tervtár, Fotótár, eKönyvtár, eJogforrástár, eFolyóirattár) teljes szöveggel tartalmazzák a dokumentumokat. A teljes szövegű anyagok a forrásadatbázisból letöltve olvashatók. Előfordulhat azonban, hogy az Ön által keresett dokumentum jogvédett. Ebben az esetben a könyvtárban található zárt hálózat számítógépéről érheti el szöveget.


Hogyan juthatok hozzá a dokumentumhoz, melyet megtaláltam a Kokoa segítségével?

A forrásadatbázist a kívánt mű teljes rekordformátumából "a forrás megtekintése" hivatkozásra kattintva érheti el. A rendszer ilyenkor visszavezet a könyvtári forrásokat egyesítő keresőfelületre, ahonnan közvetlenül eljuthat a forrásadatbázisban található eredeti rekordhoz (metaadat vagy teljes szöveg).


Biztosan tudom, hogy a keresett dokumentum megtalálható a könyvtárban, mert pár nappal ezelőtt használtam. Miért nem találom mégsem a keresőben?

Minden könyvtári rekord és teljes szövegű dokumentum szerepel az adatbázisban. Amennyiben mégsem adja ki a kereső, próbálja a keresőkérdést csonkolva (a * jel használatával) megadni vagy próbálkozzon más kifejezéssel, illetve szinonimával. A keresőfelület – technikai okok miatt – 2000 tételre korlátozva ad találati halmazt, noha egy általános keresőkérdésre több ezer találat is lehet. Mivel az adatbázis nagymennyiségű adatot tartalmaz és eltérő adatmezőket használó adatbázisok rekordjait egyesíti, annak érdekében, hogy releváns találati halmazt kapjon, fontos, hogy keresőkérdését minél konkrétabban adja meg.


Miért tölthet be lassan a találati lista?

Ha túl általános a keresőkérdése és/vagy minden adatbázisban keres egyszerre, a találati lista betöltése lelassulhat. Próbálja minél konkrétabban megadni a keresőkérdését vagy ha ismeri a használni kívánt adatbázist, szűkítse a keresését csak az adott gyűjteményre.


Szeretném kinyomtatni vagy elküldeni magamnak e-mailben a találati listámat. Hogyan tehetem ezt meg?

A Kokoa egy egyablakos, gyorskeresésre alkalmas eszköz, nem kínál ilyen típusú funkcionalitásokat. A könyvtári forrásokat egyesítő keresőfelületre eljutva e-polcra mentheti, majd elküldheti, kinyomtathatja a kívánt bibliográfiai rekordokat.


A keresésem túl sok találatot adott. Hogyan tudom szűkíteni a találati listámat?

Próbáljon konkrétabb keresőkérdést megadni. Amennyiben ez nem vezet a kívánt eredményre, válasszon az adatbázis-választóból. Ha ezután is a maximálisan megjeleníthető 2000 tételt látja a találati listán, keresését tovább szűkítheti a találati oldal felső részében látható dokumentum típusok szerint.


Kedves Olvasó!

Ön most az Országgyűlési Könyvtár közös keresőfelületét látja. Ez a szolgáltatás az elmúlt időszak egyik legfontosabb fejlesztése, melynek eredményeképp együttesen és adatbázisonként egyaránt kereshetővé váltak az online könyv- és folyóirat katalógus, a sajátépítésű sajtó- és szakirodalmi adatbázisok bibliográfiai rekordjai, valamint a Könyvtár digitalizált dokumentumainak teljes tartalma. A korunk használói igényeit kielégítő egyablakos keresőszolgáltatás korszerű technológiát alkalmazva egyszerre adja vissza a relevancia szerint rendezett találatokat, melyeket a rendelkezésre álló szűrőlehetőségekkel tovább finomíthatunk. A nagyobb tömegű képi adatbázisok (pl. terv- és fotótár) bekötésével némileg lassul(hat) a találati halmazok betöltése, azonban ez sem jelent majd többet néhány másodperces késlekedésnél. A szoftver finomhangolása, és újabb adatbázisok bekapcsolása a rendszerbe az elkövetkező hónapokban folyamatosan zajlik, a munkálatok során tapasztalt esetleges kellemetlenségekért türelmüket kérjük.

Eredményes böngészést kívánunk!

Országgyűlési Könyvtár
2015. augusztus 30.